Město Erb Mýto

Popis města

 

Vydaný a účinný územní plán a jeho změny

 

Jednou z mnoha obcí, které jsou malebně rozesety mezi pahorky severního okraje Brd a dotváří obraz krajiny, je Mýto. Předci zde založili dobré dílo bliznu kostelní věže obklopili pestíky stavení a to celé uložili do široce rozevřeného kalichu návrší vybíhajícího na všechny světové strany. Třpytem kapek ranní rosy v okvětí je odlesk hladin místních rybníků. Pouze vůně dnes chybí. Tu až do nedávna obstarávala místní sladovna teplým, kořeněným pachem čerstvě upraženého sladu, tolik milého všem rodilým Mýťákům. Hlavní zemská silnice z Prahy do Norimberka, která město protíná, dlouhá léta určovala jeho osud. Soustava rybníků ma místním potoce založená snad, dle některých indícií, Štěpánem Netolickým, pomohla hospodářskému vývoji města a i celého povodí potoka zde vzniklým řetězcem hamrů, který sahal až do Rokycan. Najdeme u nás v Čechách mnoho míst krásných a za krásna uznávaných. Ta jsou popsána v turistických příručkách a jejich barevné snímky naplňují katalogy cestovních kanceláří.

Navštěvujeme je, obdivujeme se jim, ale těžko se s nimi sžijeme. Potřebné intimitě prožitku brání ruch, hluk a někde i jejich necitlivé komerční zneužití. Vedle nich jsou však také krajiny, jejichž nedotčená krása se nám zjevuje decentně, skrytě, při intimním, vzájemném poznávání se. Toužíte-li poznat panenskou krajinu, jejíž krásy si postupně objevíte sami, citlivě přehlížeje neobratnost, se kterou se Vám nabízí, pak přijeďte do Mýta. K dispozici je Vám krajina obydlená zřejmě od začátku našich dějin, která čeká, aby se Vám odhalila celá, projevíte-li jí svoji náklonnost. Naplní Vaše plíce pryskyřičným dechem svých lesů, do duše vnese mír rozjímavým klidem podvečerního Štěpánského rybníka a v srdci vyvolá stesk v době, kdy budete od ní odloučeni. A ráda Vás znovu uvítá, ať přijedete vozidlem, či na kole nebo vlakem, neboť to vše máte dostupné z dálnice či železnice spojující Prahu s Plzní.

 

Projekt Vybavení SDH JPO III města Mýta hasičskou technikou

CZ.06.1.23/0.0/15_017/0000623