Město Erb Mýto

Součastnost města

Součastnost města

poslední aktualizace: 23. 10. 2017

Město Mýto počítá se svým rozvojem jak v podnikatelské činnosti, tak i ve zlepšování životních podmínek pro své občany. Městské zastupitelstvo schválilo územní plán, který počítal s vytvořením průmyslové zóny na západním okraji města.

 

Průmyslová zóna je při sjezdu z dálnice D5 (EXIT 50) a podnikatelské aktivity několika firem ji již zcela zaplnily. Město v několika lokalitách počítá s další výstavbou a zájemci o výstavbu průmyslových podniků mohou získat podrobnější informace na Městském úřadu v Mýtě.

 

Úspěšný je i rozvoj bydlení a příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků. Byly vytipovány dvě lokality. Jedna v severní části Mýta (Za Sladovnou, v projektové přípravě developerské společnosti, rozsah několik desítek bytů a domků - stavební práce začnou koncem roku 2011), druhá v osadě Kařízek, kde bylo pro výstavbu rodinných domků připraveno celkem 26 stavebních parcel včetně kompletních komunikací a v současné době zde již probíhá výstavba domků. Město úspěšně dokončilo výstavbu domu s pečovatelskou službou v Plzeňské ulici, který je plně využit pro bydlení seniorů.

 

Pro zlepšení životního prostředí byly v Mýtě mimo jiné dokončeny práce na výstavbě čistírny odpadních vod včetně sítě páteřních sběračů. Nyní probíhají přípravy na vybudování kanalizace v Pražské a Nádražní ulici.

 

Po rekonstrukci vedení NN v ulicích Koželužská, Libertinova a Dlouhá třída se připravuje rekonstrukce povrchu těchto ulic a vytvoření parkovacích zálivů.

 

V roce 2011 se prioritou stalo vyřešení nízké kapacity mateřské školy - varianty řešení v návaznosti na finanční náročnost byly posouzeny v průběhu 1. pololetí 2011 a nové oddělení MŠ bylo předáno do užívání v září 2011. Zároveň byla přemístěna ordinace praktické lékařky do nových prostor v Domě mládeže a došlo tak ke zkvalitnění prostředí pro pacienty i lékaře.

 

V roce 2011 se řeší rovněž systém dopravy na náměstí, kde se připravuje zásadní omezení vjezdu a parkování nákladních vozidel. Byla provedena rekonstrukce křižovatek silnice č. II/605 s ulicemi Vojtěšská a Těškovská.