Město Erb Mýto

Městský úřad

Organizační struktura úřadu

Jméno Pozice Kontakt
František Končel Starosta starosta@mestomyto.cz
Pavel Kořen Místostarosta mistostarosta@mestomyto.cz
Jana Jedličková Matrikář matrika@mestomyto.cz
Marta Skálová Pokladní skalova@mestomyto.cz
Lenka Vildmanová Pokladní pokladna@mestomyto.cz
Jaroslava Čechurová Účetní ucetni@mestomyto.cz
Alena Dongresová Stavební technik stavebni@mestomyto.cz
Jaroslav Kasík Správce infrastruktury
Zápisy z jednání

Zastupitelé

Jméno Pozice Kontakt
Karel Beran člen karel.beran@seznam.cz
Petra Končelová člen artepie@seznam.cz
Pavel Kasík člen servis.kasik@gmail.com
František Končel člen , starosta starosta@mestomyto.cz
Pavel Kořen člen , místostarosta mistostarosta@mestomyto.cz
Jiří Lenk člen , radní budvarek@atlas.cz
Jiří Pěnkava člen jiri.penkava@generaliceska.cz
Hana Pohnánová člen hana.pohnanova@gmail.com
Jaroslava Roučková člen , radní jrouckova@seznam.cz
Miroslav Skála člen , radní miskalic@seznam.cz
Marek Šafarčík člen safarcici@seznam.cz
Michal Balej člen balej.m@seznam.cz
Jaroslav Kasík člen
Marek Koča člen marek.koca@feli.cz
Miroslav Lang člen miroslav.lang@dck.cz
Zápisy z jednání

Rada města

Jméno Pozice Kontakt
František Končel člen , starosta starosta@mestomyto.cz
Pavel Kořen člen , místostarosta mistostarosta@mestomyto.cz
Jiří Lenk člen budvarek@atlas.cz
Jaroslava Roučková člen jrouckova@seznam.cz
Miroslav Skála člen miskalic@seznam.cz
Zápisy z jednání

Finanční výbor

Jméno Pozice Kontakt
Miroslav Skála Předseda
Zápisy z jednání

Kontrolní výbor

Jméno Pozice Kontakt
Jaroslava Roučková Předseda
Zápisy z jednání

Kulturní komise

Jméno Pozice Kontakt
Petra Končelová Předseda
Zápisy z jednání

Sociálně bytová komise

Jméno Pozice Kontakt
Hana Pohnánová Předseda
Zápisy z jednání

Přestupková komise

Jméno Pozice Kontakt
Dr. Petr Špelina Předseda info@mestomyto.cz
Zápisy z jednání