Město Erb Mýto

Městský úřad

Organizační struktura úřadu

Jméno Pozice Kontakt
František Končel Starosta starosta@mestomyto.cz
Pavel Kořen Místostarosta mistostarosta@mestomyto.cz
Jaroslava Cafourková Matrikář matrika@mestomyto.cz
Marta Skálová Pokladní pokladna@mestomyto.cz
Jaroslava Čechurová Účetní ucetni@mestomyto.cz
Alena Dongresová Stavební technik stavebni@mestomyto.cz
Jaroslav Kasík Správce infrastruktury
Zápisy z jednání

Zastupitelé

Jméno Pozice Kontakt
Lenka Bartošová člen lenda.bar@centrum.cz
Karel Beran člen karel.beran@seznam.cz
Jaroslav Forman člen jaroslav.forman.jr@gmail.com
Petra Jandová člen artepie@seznam.cz
Pavel Kasík člen kasik@regotherm.com
Jana Kasíková člen kasikovaj@email.cz
František Končel člen , starosta starosta@mestomyto.cz
Pavel Kořen člen mistostarosta@mestomyto.cz
Miroslav Lang člen
Jiří Lenk člen , radní budvarek@atlas.cz
Jiří Pěnkava člen jiri.penkava@ceskapojistovna.cz
Hana Pohnánová člen mudr.hana.pohnanova@gmail.com
Jaroslava Roučková člen , radní jrouckova@seznam.cz
Miroslav Skála člen , radní miskalic@seznam.cz
Marek Šafarčík člen safarcici@seznam.cz
Zápisy z jednání

Rada města

Jméno Pozice Kontakt
František Končel člen , starosta starosta@mestomyto.cz
Pavel Kořen člen , místostarosta mistostarosta@mestomyto.cz
Jiří Lenk člen budvarek@atlas.cz
Jaroslava Roučková člen jrouckova@seznam.cz
Miroslav Skála člen miskalic@seznam.cz
Zápisy z jednání

Finanční výbor

Jméno Pozice Kontakt
Miroslav Skála Předseda
Jiří Lenk Člen
Pavel Kasík Člen
Zápisy z jednání

Kontrolní výbor

Jméno Pozice Kontakt
Jaroslava Roučková Předseda
Marek Šafarčík Člen
Jiří Pěnkava Člen
Zápisy z jednání

Kulturní komise

Jméno Pozice Kontakt
Petra Jandová Předseda
Lenka Bartošová Člen
Jaroslava Roučková Člen
Jana Kasíková Člen
Jiří Lenk Člen
Pavel Kořen Člen
Zápisy z jednání

Sociálně bytová komise

Jméno Pozice Kontakt
Hana Pohnánová Předseda
Jaroslav Forman Člen
Zdeněk Balej Člen
Zápisy z jednání

Přestupková komise

Jméno Pozice Kontakt
JUDr. Petr Špelina Předseda info@mestomyto.cz
Miroslav Šobáň Člen
Marta Skálová Člen
Miroslav Lang Člen
Mgr. Jana Kasíková Člen
Jaroslava Cafourková Člen
Zápisy z jednání