Město Erb Mýto

Elektronická podatelna

Portál pro zaslání datové zprávy pro elektronickou podatelnu města Mýto

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s. Česká pošta, s.p. eIdentity a.s.)

Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem ePodatelny.

Seznam povolených formátů datových zpráv:

PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF, a co se obrázků týká PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM9. Dále jsou tam formáty elektronických podpisů,elektronických značek a časových razítek (zejména datové formáty P7B P7C, P7F, P7M, P7S, PK7 a TST)