Město Erb Mýto

Aktuální informace

Svatováclavský koncert

Datum konání: 28. 9. 2018

Dne 28.9.2018 od 15:30 h. se uskuteční Svatováclavský koncert v kostele sv. Štěpána v Mýtě. Tento den bude výjimečný i tím, že se poprvé bude hrát na restaurované varhany z roku 1849. Varhanář Ferdinand Guth z Čisté je zhotovil původně pro kostel v Drahoňově Újezdu a roku 1912 byly přemístěny do Mýta. Varhanář a restaurátor Dalibor Michek jim vrátil původní hlas i podobu. Po koncertu bude zajímavá beseda s varhanářem Daliborem Michkem o složité záchraně tohoto vzácného nástroje.