Město Erb Mýto

Aktuální informace

Policie ČR varuje

Datum konání: 22. 8. 2018

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Policie ČR ve spolupráci s MP Mýto upozorňuje občany, že se v naší obci vyskytl případ podvodného jednání dvou neznámých pachatelů, kteří se vydávají za pracovníky elektráren a pod vymyšlenou záminkou páchají trestnou činnost krádeže. Důrazně proto varujeme občany, aby v žádném případě nevpouštěli cizí osoby do svých nemovitostí, a pokud se setkají s podobným jednáním, ať ihned vyrozumí Policii ČR na čísle 158 nebo na lince 112 integrovaného záchranného systému nebo na čísle Městské policie Mýto 774 408 907.

Pokud u vás zazvoní pracovníci elektráren nebo plynáren, vždy dodržujte tyto zásady:

  1. Kontrolujte nejdříve pohledem - pracovníci plynáren a elektráren se v terénu vždy pohybují ve služebních vozidlech, které jsou výrazně označeny firemním nápisem, vždy mají na sobě oděv (montérky) s vyznačeným logem organizace, nikdy k vám nepřijdou pěšky a v civilu.
  2. Předtím, než někoho vpustíte dovnitř, vyžádejte si jeho služební průkaz. Každý průkaz má označení organizace, která vysílá svého pracovníka, a dále je zde uvedeno číslo bezplatné telefonní linky, začínající trojčíslím 800.
  3. Požádejte pracovníka, aby počkal venku, zavřete dveře a na bezplatné telefonní lince si ověřte potřebné údaje.