Město Erb Mýto

Aktuální informace

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Datum konání: 28. 5. 2018

V souvislosti s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), jehož účinnost nastane dne 25. 5. 2018, je nutné pro zasílání zpráv službou SMS Infokanál souhlasit se zpracováním osobních údajů.

Souhlas lze vyjádřit přeregistrací na adrese http://www.infokanal.cz/cweb/reg/myto , nebo osobně či písemně pomocí formuláře "Informovaný souhlas", který je dostupný na adrese http://www.mestomyto.cz/dokumenty

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby.

Pokud nebude do 25.5.2018 souhlas udělen, bude kontakt z databáze vymazán.