Město Erb Mýto

Aktuální informace

Kontejnery na bioodpad

Datum konání: 30. 4. 2018

Od středy 4.4.2018 jsou opět přistaveny kontejnery na bioodpad. Dodržujte prosím zásadu, že do kontejneru patří pouze drobný bioodpad, jako je listí, tráva, drobně nastříhané tenké větvičky. Nepatří sem kamení, tráva v igelitových pytlích (nutno vysypat a pytle odvézt), větve ze stromů (zachytávají se o pletivo kontejneru a ten nelze vysypat) a jakýkoliv nerozložitelný materiál.

Pokud potřebujete odvézt ořezané větve stromů, kontaktujte MěÚ Mýto a domluvte se na přistavení jiného kontejneru, který je přizpůsoben na odvoz větví.

Prosíme o dodržování těchto pravidel, protože i po několika letech provozu stále nacházíme v kontejnerech trávu v igelitových pytlích, nebo dokonce jiný materiál, který sem nepatří. Toto vše potom musí obsluha přebrat a značně to ztěžuje práci s převozem materiálu.

Děkujeme