Město Erb Mýto

Aktuální informace

Úplná uzavírka II/605 po dobu rekonstrukce

Datum konání: 31. 5. 2021

K uvedené informaci sdělujeme, že obyvatelé Školní ulice mohou vjet i vyjet, obyvatelé z ulic Těškovská budou vyjíždět okolo Sladovny u křižovatky u COOPu. Respektujte prosím dopravní značení i objízdnou trasu a nevjíždějte na stavbu. Majitelem silnice a investorem stavby je Plzeňský kraj. Děkujeme.

1.4.2021 Upozorňujeme občany, že trvá uzavírka a staveniště je vzhledem k pokračujícím pracím běžně neprůjezdné, protože budou prováděny i příčné překopy vozovky. Nerespektování zákazu vede k udílení pokut a podstatnému ztížení a zdržování stavebních prací. Hrozí jak poškození vozidla, tak i újmy na zdraví. V nezbytně nutných případech je s opatrností a na vlastní nebezpečí možné projet pouze v době, kdy se na staveništi nepracuje. I tak se vystavujete možnosti udělení pokuty, protože je staveniště oficiálně neprůjezdné. Určená objížďka je přes Těškov a Lhotu pod Radčem. Zbytečnými průjezdy okolo rybníka nadmíru omezujete provozem a prašností obyvatele mlýna. Vlastníky nemovitostí přímo ve staveništi, kteří jsou oprávnění v nezbytném případě staveništěm projíždět, prosíme aby tak činili v co nejmenším rozsahu. Chráníte tím své zdraví i majetek. Děkujeme