Město Erb Mýto

Aktuální informace

Doporučení pro obyvatelstvo Plzeňského kraje v boj

Datum konání: 31. 10. 2020

Na úřední desce je zveřejněn dopis od Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje s doporučením jak se chovat v současné době zvýšeného výskytu nákazy COVID-19