Město Erb Mýto

Zprávy

Technická mapa města za podpory Plzeňského kraje

publikováno dne: 29. 1. 2021

V období 2019 – 2020 pořídilo město Mýto s podporou Plzeňského kraje Technickou mapu města Mýto. Jedná se o datové soubory, pořízené pro průběh vodovodu, kanalizace a rozvodů veřejného osvětlení v některých oblastech a dále pro průběh elektrokabelů v majetku města Mýto.

Celkové uznatelné náklady akce činí:                                                                                 723.640,- Kč.

Účelová dotace z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňské kraji 2019“                                                                                                                                                                                                                                               651.276,- Kč

Úhrada z vlastních zdrojů města (10%)                                                                                    72.364,- Kč

Data jsou pořízena geodetickým měřením. U nezjištěného průběhu stok byl navíc proveden monitoring kanalizační kamerou.

Přílohy
Název