Město Erb Mýto

Zprávy

Vybavení SDH JPO III města Mýta hasičskou techniko

publikováno dne: 27. 9. 2018

Vybavení SDH JPO III města Mýta hasičskou technikou

CZ.06.1.23/0.0/15_017/0000623

Cílem projektu bylo pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem a pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

Cílem tohoto projektu byl nákup velkokapacitní požární cisterny (dále jen CAS), která odpovídá schválené technické specifikaci GŘ HZS ve vazbě na stanovisko HZS kraje, která je součástí projektu. Dalším cílem bylo pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Jedná se o posílení vybavení složky IZS – SDH JPO III Mýto pro řešení mimořádných událostí spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy. Cílem projektu bylo v návaznosti na výše uvedený bod zakoupení dopravního automobilu (dále jen DA) s hasičským přívěsem, který odpovídá schválené technické specifikaci GŘ HZS ve vazbě na stanovisko HZS kraje, které je součástí projektu. Cílem je přispívání k naplnění níže uvedeným skutečnostem:

  • ke snížení negativních jevů mimořádné události
  • ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací
  • ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události

 

V konečném důsledku je zajistit nákupem nové CAS a DA s přívěsem uvedené zásahy v rámci výše uvedených normativů pro cílovou skupinu a zajistit tak jejich bezpečnost.

 

Náklady projektu:

Účast státního rozpočtu/ dotace                                                  8 492 426,60 Kč   

Vlastní zdroje                                                                               943 602,96 Kč

Náklady celkem                                                                         9 436 029,56 Kč

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií

 

 

Přílohy
Název