Město Erb Mýto

Zprávy

Studie opravy náměstí

publikováno dne: 22. 2. 2018

Náměstí - současný stav Vážení občané, v přiložené studii se můžete podívat na záměr opravy náměstí v Mýtě. Jedná se o zachování stávajícího uspořádání s vymezením již využívaných parkovacích míst, propojení používaných pěších tras a vylepšení stávajícího stavu zeleně. S touto opravou souvisí i výstavba nového chodníku podél komunikace II/605 (současné parkování vozidel podél silnice). Oprava náměstí bude probíhat v roce 2018.

Přílohy