Město Erb Mýto

Zprávy

Smlouvy na hroby

publikováno dne: 8. 1. 2018

SMLOUVY NA HROBY

Nové pětileté smlouvy na hroby budou uzavírány postupně v průběhu roku 2018 tak, jak budou jednotliví nájemci hrobových míst přicházet. Není nutné uzavřít smlouvu ihned v lednu, v evidenci máme více než 1000 hrobů, proto uzavírání nových smluv nebude možné kapacitně zvládnout naráz, takže musíme tyto úkony rozvrhnout do delšího časového období. Proto je možné provést prodloužení smlouvy kdykoli v prvním pololetí roku 2018 beze strachu, že by byly nějaké postihy za pozdní úhradu poplatku za hrob.

JAK POSTUPOVAT

Prodloužení stávající smlouvy nebo uzavření nové smlouvy, popř. zrušení smlouvy je možné domluvit osobně v pokladně MěÚ Mýto nebo telefonicky (371 750 390) nebo e-mailem pokladna@mestomyto.cz kde vám budou sděleny informace potřebné k jednotlivým úkonům. Po domluvě je možné smlouvu k podpisu poslat poštou včetně složenky nebo platebních informací pro úhradu bankovním převodem.

Poplatky činí 1100 Kč/5 let. Úhrada poplatku je splatná do 1 měsíce po podpisu smlouvy.

Přílohy
Název