Město Erb Mýto

Zprávy

Archeologický průzkum u Štěpánského rybníka 2010

publikováno dne: 23. 10. 2017

V souvislosti s optimalizací železničního koridoru došlo k narovnání oblouku trati poblíž Štěpánského rybníka. Před realizací stavby byl proveden záchranný geologický a archeologický průzkum. Akci provedla Česká geologická společnost, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek v Plzni v létě roku 2010.

 

 

 

 

Zatím nejcennějším nálezem byl objev sekyrky (teslice) keltského bojovníka z doby halštatské (okolo 5. stol. př.n.l.). Podrobnosti najdete v článku MF DNES ze dne 21.8.2010 (příloha).

 

Přílohy