Město Mýto

Historie Pamětní síně v Mýtě

   Vznik pamětní síně spadá do 60. let 20. století, kdy pan Josef Karásek se svými spolupracovníky začali shromažďovat dokumenty, informace a předměty, které vypovídaly o životě našich předků. Jeho přičiněním vznikl i cenný spis "Kapitoly z historie Mýta", který se kromě obecních kronik stal základním materiálem o historii Mýta. Je k nahlédnutí v pamětní síni a v knihovně.
   V roce 1969 pak byla otevřena "Památková síň" v budově městského úřadu. Pořádaly se zde i výstavy obrazů. V roce 1974 však byla síň uzavřena a sbírka byla umístěna ve skladu MěÚ.
   Znovuobjevení se historické předměty dočkaly až v roce 1995. Tehdy se nelehkého úkolu ujali manželé Zdeňka a Josef Beranovi a u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o Mýtě (r. 1296) připravili výstavu "700 let Mýta" v prostorách bývalého Domu mládeže. K tomuto výročí byla vydána také publikace "700 let Mýta 1296-1996". Výstava byla otevřena na podzim roku 1996 a kromě manželů Beranových se na její instalaci podíleli i další dobrovolní spolupracovníci - Hedvika Hošková, Marta Pálková, Jaroslava Roučková, Věra Hrbková, Zdeňka Krečková a další učitelé ZŠ Mýto. Výstava se ukázala jako velmi zdařilá a bylo rozhodnuto, že v přízemí bývalého Domu mládeže zůstane jako trvalá expozice o historii Mýta.
   Jak šel čas, ukázalo se, že je potřeba najít nové prostory pro lékárnu v Mýtě, a nevhodnější byly právě místnosti, kde byla umístěna pamětní síň... Tak nastalo stěhování, sice jen do vedlejších místností, ale bylo třeba znovu upravit celou expozici a zase to byli dobrovolní nadšenci v čele s manželi Beranovými, kteří se pustili do práce. Nově nainstalovaná expozice byla otevřena v r. 1999.
   Po 12 letech, v r. 2011 se situace opakovala. Tenkorát bylo potřeba uvolnit prostory v přízemí Domu mládeže pro zřízení ordinace praktické lékařky a pamětní síň získala prostory v 1. poschodí, vedle knihovny. Poslední návštěvníci shlédli starou expozici v květnu 2011 a v červnu už se znovu stěhovalo. Úprava expozice trvala celý rok. Bylo potřeba umístit další získané historické předměty a předělat celou expozici tak, aby odpovídala novým podmínkám. Na instalaci se podíleli Jaroslava Roučková, Marta Skálová, Jaroslav Kasík a Gita Schneiderová. První návštěvníci přišli do pamětní síně v červnu 2012 a byli to žáci 1.-5. třídy ZŠ Mýto. Slavnostní otevření pro veřejnost se konalo u příležitosti Anenské pouti 29.7.2012. 

V tento významný den bylo návštěvníkům umožněno nahlédnout také do vzácné České bible Pavla Severýna z Kapí Hory z roku 1537, kterou Mýtu darovala rodina Cinertova. V roce 2002 byla zrestaurována a od té doby je uložena v depozitáři Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech.
Více informací o kronice

Počasí

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Počítadlo přístupů

počítadlo.abz.cz